www.midicamping.nl

Slide 1


Indien u graag een hengeltje uitgooit staan hier de beste visstekken.

   

 

We beginnen met de visvijver nabij de camping, ongeveer 60 meter, het St. Annabos.

Er ligt een bootje in het water zodat u heerlijk rustig dobberend uw hengel uit kunt gooien.
U kunt vissen op voorn, karpers enz.
In de zomer organiseren we ook een viswedstrijd dus vergeet uw hengel niet!

Klik op de lokaties voor nog meer informatie over deze visstekken

1 Rockanje strand.

Het strand van Rockanje kenmerkt zich met ondiep water en weinig tot geen stroom. De favoriete aassoorten zijn zeepieren/slikzagertjes/witte zandzagertjes. De vangsten bestaan hoofdzakelijk uit botten, maar zeeforel wordt hier ook nog wel eens gevangen.


Maasvlakte 2 Toplocatie voor de zeevisser

Het Maasvlakte strand staat bekend om zijn meestal flinke branding en zandbanken. Er moet hier ook vaak met zwaar ankerlood gevist worden. Als aassoorten zijn eepieren/zagers/slikzagertjes favoriet. De vangsten zijn hier zeebaars/bot en in de zomermaanden wordt er 's nachts nog wel eens een tong gevangen. In het voor en najaar vooral in de avond/nacht wijting.
3 Stenen Glooiing.

De Stenen Glooiing is gelegen bij de ingang van de Waterweg. Deze locatie is niet de makkelijkste. Dit komt door de vrij grote stenen aan de waterkant. Er kan veel stroom staan. De favoriete aassoorten zijn zeepieren/slikzagertjes/steekzagers. De vangsten bestaan uit bot/zeebaars/fint/paling/tong. De laatste drie alleen in de zomermaanden.

4 Waterweg.

De Waterweg kent veel verschillende stekken. Hier gaat het om het eerste stuk na de stormvloedkering tussen de strekdammen. Dit stuk is niet erg diep, en de stroom is hier niet sterk. Hou hier wel rekening met de scheepvaart, dus ga niet te dicht aan de waterlijn zitten. De aassoorten hier zijn zeepieren/steekzagers/slikzagertjes en steurkrab. De vangsten zijn bot/zeebaarsjes/fint en in het voor en najaar wijting/steenbolk/gulletjes. 's zomers in de avond/nacht ook paling en een enkele tong. 

5 Calandkanaal

Het Calandkanaal is een water wat zeer diep is, tussen de 20 en 25 meter. Er kan hier een sterke getij stroom lopen. De aassoorten hier zijn hoofdzakelijk zeepieren, maar met een cocktail zeepieren/slikzagertjes wil het hier ook nog wel eens aardig gaan. De vangsten in het na en voorjaar bestaan uit wijting/steenbolk/bot/scharretjes. In de avond/nacht ook wel een gulletje. In de zomermaanden bot/steenbolk/zeebaarsjes en soms paling. In de avond/nacht met steek/kweekzagers zijn er flinke palingen te vangen.

6. Dintelhaven(grote visvergunning)

De Dintelhaven is een water wat een aantal jaren geleden nog zoet water was. Maar door het Beerkanaal door te breken is dit nu ook zoutwater. Erg veel stroom staat hier niet. De aassoorten hier zijn zeepieren/slikzagertjes en mestpiertjes. De vangsten hier bestaan uit bot en een enkele paling. In de zomermaanden, en dan in de avond/nacht kan hier goed op paling gevist worden.

7. Hartelkanaal.  (grote visvergunning)

Het Hartelkanaal is eigenlijk het zelfde als de Dintelhaven. Alleen hier kan ook nog wel een een harder gevangen worden. Deze twee stekken vallen wel onder binnenwater, dus een sportvisakte is hier wel noodzakelijk.

8. Kanaal door Voorne (vrij water)

In de volksmond het Voornsekanaal, gelegen tussen Spijkenisse, Heenvliet (de Groene-kruisweg) en Hellevoetsluis, eindigt in het Haringvliet. Dit kanaal heeft een enorm bestand aan voorn, brasem, karper, snoek en snoekbaars. Maar het is vooral de brasem die menig visser naar dit water lokt, vooral in de maanden april/mei. Niet alleen de recreant kan zich hier goed uitleven maar ook de wedstrijdvisser en zelfs onze buren uit België en Engeland weten de weg te vinden naar dit kanaal.

10. Brielse maas, voedingskanaal en Bernisse (vrij viswater)

De Brielse Maas is gelegen achter de vestingstad Brielle. Er wordt gevist op de locaties "Wijde Slik", "Brielse Brug", "Molenhaven" en "Kogeloven / Hondenkennel".  Ook op de Brielse Maas moet je een keuze maken hoe en waar de te vangen is. De ene keer wordt er veel blankvoorn gevangen op de vaste stok; de andere keer dient er met de feeder op brasem gevist te worden. Wat betreft de bereikbaarheid het volgende: indien je de locatie Molenhaven loot moet je er rekening mee houden dat er een behoorlijk stukje gelopen moet worden. Een kar is dan zeker nodig. De overige locaties zijn makkelijker te bereiken.

Bernisse

De Bernisse verbindt het Voedingskanaal met het Spui. Bij tijd en wijle kan het in de Bernisse flink stromen vanwege het in werking treden van het gemaal aan het Spui. Menig sportvisser prefereert, wanneer het stroomt, de stekken bij de brug bij Zuidland. De diepte varieert van pakweg 1 meter diepte kort onder de kant tot ca. 2 meter. De plaatsen waar veruit het meest wordt gevist is de “landtong” rond het restaurant “De Stompaerd”, en “de Buishoek”.Beide stekken zij goed te bereiken en de loopafstand is niet al te groot. Er zijn in het recreatiegebied ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. In het vroege voorjaar zijn goede brasem vangsten niet zeldzaam. Later in het jaar, wanneer het water de 20 graden Celsius heeft bereikt is er in de Bernisse volop mooie maatvoorn, winde, kolblei en alver te vangen

11. Vliegvissen in het Oostvoornse meer

Het Oostvoornse meer is een diep en helder (brak) water (half zoet/half zout). De grootte van dit water (270 hectare) bedraagt van oost naar west 2500 meter en van noord naar zuid 400 tot 900 meter De diepte varieert van 20/25 meter tot 30/35 meter waarbij er enkele putten zijn van net iets meer dan 40 meter. Het Oostvoornse meer behoort tot de provincie Zuid-Holland en ligt bij Brielle in het zogenaamde Rijnmondgebied.

 

Kijk op de site van de Eurovissers (zeevisinfo / stekken Europoort) voor nog meer lokaties en uitleg..................

De vis vereniging Brielle beheert de meeste wateringen in Rockanje en kan u helpen met het vinden van locaties en informatie. 

Heeft u een leuk verblijf gehad op de Midicamping of viel het tegen?
Geef uw review via verschillende kanalen op mijncomplimenten/midicamping.
(facebook,zoover,googlemaps,Yelp)