www.midicamping.nl

Slide 1

De camping staat dicht bij de natuur!

St. Annabos met zijn prachtig aangelegde waterberging eilandjes ligt slechts op 60 m van de camping.

Kom wandelen in het Annabos. Een jong bos waar je hond welkom is en zelfs voor een deel los mag lopen. Laat je verrassen door de aanwezige vogels en vlinders. Misschien kruist een ree jouw pad!  

Gevarieerd bos

Het Annabos is aangelegd in 1980. Typisch voor die tijd is het gebruik van tientallen soorten bomen zoals veldesdoorn, wilg, eik, es en els. Ook de ondergroei met struiken en kruiden is ronduit weelderig. Het Annabos is daarmee een soortenrijk juweeltje in de polder! Niet vreemd dat je oog in oog kunt komen met vogels als de buizerd, grote bonte specht en allerlei kleine zangvogels als zwartkop en fitis.

 Zilte weide

Aan het bos grenst een wei. Vanuit de ondergrond komt hier zoute kwel omhoog. Zoutverdragende planten als zeeaster (zulte) en heelblaadjes profiteren hiervan. Natuurmonumenten laat de wei begrazen met runderen om overgroeiing te voorkomen. Kievit en tureluur kunnen zich daardoor als broedvogel handhaven. In het nabijgelegen Quackgors broeden lepelaars en kleine zilverreigers. Deze komen vaak voedsel zoeken in de sloot rond de wei en het Annabos.Wat kun je in het bos doen?

Je vindt een overzicht van de verschillende wandelpaden op de informatiepanelen bij de ingang. De wandelpaden zijn ook begaanbaar voor minder validen; in de winter zijn de paden soms vochtig.

Honden mogen mee. In een deel van het bos
mogen zij loslopen op de paden. In een ander gedeelte moeten de honden aan de riem. Hier zorgen loslopende honden voor verstoring van bijvoorbeeld reeën en fazanten. Deze gedeeltes zijn duidelijk aangegeven op informatiepanelen bij de ingangen.

Deze informatie is overgenomen van de site Natuurmonumenten

Het Voornse duin ligt op 500 m afstand en is te betreden vanaf het Quackjeswater. Het is één van de soortenrijkste duingebieden van West-Europa.

Het Quackjeswater is een duinmeer dat dateert uit de 17de eeuw. In de loop van de tijd heeft zich rond het meer een vochtig bos gevormd. Hierin loopt een sprookjesachtig wandelpad om het meer heen. Echt een aanrader.

Op en rond het duinmeer zijn vaak verschillende vogels te zien. Veel eendensoorten broeden rond de plas en ook grotere broedvogels als blauwe reiger, lepelaar en kleine zilverreiger zijn hier te zien.

Het Quackjeswater is de eerste plek in Nederland waar de kleine zilverreiger ging broeden. Deze spierwitte vogel brengt hier zijn jongen groot tussen de lepelaars. De lepelaars zijn in het voorjaar met hun kuif en lepelvormige snavel de meest opvallende vogels. Zij broeden in kolonievorm op een eiland in het duinmeer.

  •Uitgestrekte duinen
  •Bloemrijke duingraslanden
  •Vochtige valleien en moeras
  •Stille duinmeertjes
  •Bos

Vanuit de schaduw van dicht bos stap je ineens in het droge duinzand. Door deze afwisseling is Voornes Duin rijk aan veel soorten planten en bijzondere vogels. Misschien spot je wel de kleine zilverreiger!

Kom wandelen in de duinen Hier vind u de routes van Natuurmonumenten

En ondanks dat het vlakbij Rotterdam ligt, vind je hier vooral veel rust en stilte. Kom wandelen in dit uitgestrekte duingebied. Of ontdek het gebied door deel te nemen aan de activiteiten.


Bijzonder duingebied

De grote afwisseling aan natuur en de vele plant- en diersoorten die het gebied aantrekt, maken het een bijzonder duingebied. In tegenstelling tot veel andere duingebieden is er hier geen drinkwater gewonnen. Daardoor komen er nog vochtige en natte duinvalleien voor met veel bijzondere planten. Zulke duinvalleien zijn zeldzaam geworden langs de Nederlandse kust.

 

Plantenrijkdom in Voornes Duin

Voornes Duin is rijk aan veel soorten planten. Meer dan de helft van alle soorten Nederlandse wilde planten zijn aanwezig in het duingebied. Wil je zelf wandelen en de planten ontdekken?

•Langs de paden bloeien bijzondere planten zoals hondstong en koninginnekruid

•In de vochtige duinvalleien groeien bijzondere soorten zoals parnassia en slanke gentiaan

•In de Schapenwei staan maarliefst vijf soorten orchideeën zoals de moeraswespenorchis en vleeskleurige orchis

En de planten trekken weer vlinders aan. Gewone soorten zoals de dagpauwoog, maar ook zeldzamere soorten als koevinkje, bont zandoogje en kleine parelmoervlinder. Ze vliegen van bloem tot bloem om nectar te verzamelen of om hun eitjes op af te zetten.

 

Voornes Duin geliefd bij broedvogels

Daarnaast is Voornes Duin erg geliefd bij vogels: bijna tweederde van de Nederlandse broedvogelsoorten nestelt hier. Van de roodborsttapuit, nachtegaal en kuifeend tot echte bosbewoners als de groene specht. De duinmeren, zoals Quackjeswater en Breede Water, trekken weer veel moeras- en watervogels aan. Hier broeden aalscholvers, lepelaars en kleine zilverreigers in kolonies.

Grote diversiteit

Waar komt die grote diversiteit vandaan? Dat komt vooral door de overgangen aan de kust. In de voortdurende afwisseling van droog en nat, hoog en laag, zonnig en schaduwrijk voelen heel veel verschillende planten en dieren zich thuis. Maar ook het beheer van Natuurmonumenten speelt hier een belangrijke rol. 

 

In de Voornse duinen bij de eerste en de tweede slag staan sinds kort speeltoestellen.

    

Heeft u een leuk verblijf gehad op de Midicamping of viel het tegen?
Geef uw review via verschillende kanalen op mijncomplimenten/midicamping.
(facebook,zoover,googlemaps,Yelp)