www.midicamping.nl

Slide 1

Langer verblijf

Plattegrond

 

 

 

 

Reglement (voor)seizoenplaatsen. 

Herzien 2012

Plaatsen van uw toercaravan:
* Rond 1 april kunt u, na telefonische afspraak, de toercaravan op de afgesproken plaats zetten.
* De caravan dient 1.5 meter van de beplanting en van de plaatsafscheiding te staan.

 Nutsvoorziening:
* Op uw seizoensplaats zijn verschillende aansluitpunten aanwezig. Alle kosten die ontstaan door storingen die optreden in de elektrische installatie, waterleiding, rioolstelsel en of verdere installatie na dit  aansluitpunt, zijn voor uw rekening.
Water:
* Er wordt van u verwacht dat u zuinig met het waterverbruik omspringt. Alleen op deze manier is het mogelijk om u dit gratis aan te bieden. 
* Na 1 november wordt de aanvoer van water stopgezet.
Gas:
* Bij iedere caravan mogen max. 2 gasflessen voor propaan of butaangas (vol of leeg) staan.
* U bent verplicht om jaarlijks uw gasinstallatie te (laten) controleren en om de 3 jaar uw gasslang te vervangen.
Riolering:
* U kunt uw caravanafvoer verlengen en in de daarvoor bestemde buis aansluiten.
* U bent verantwoordelijk voor de hygiëne van de rioolput welke bij uw caravan aanwezig is.
Elektra:
* Het verbruik van de elektra wordt bijgehouden op een meter en in het najaar gefactureerd.
* Leg uw verlengsnoer zo neer dat de werkzaamheden rond uw caravan gewoon plaats kunnen nemen. Denk hierbij een grasmaaien, snoeien enz.
* Indien u de kabel ingraaft gebruik dan alleen de hiervoor bestemde grondkabel.
* De elektriciteitsinstallatie in uw caravan dient te voldoen aan de NEN- veiligheidsnormen en voorzien van een aardlekschakelaar. Kijk tevens uw zekeringen na. U kunt in totaal max. 10 ampère gebruiken.
Kabeltelevisie:
* In onze regio kunt u digitale televisie kijken van o.a. de KPN. Meer informatie hierover kunt u vinden bij www.kpn.com of vragen bij de receptie.

(Ver) Bouwen.
* Bespreek uw plannen altijd eerst met de campingeigenaar.
* In de periode van 1 juli tot 1 september, in voor en naseizoen tijdens de schoolvakanties en iedere zondag, mag er niet gebouwd en/of verbouwd worden.
* Het (ver)plaatsen van bouwsels, zoals schuurtjes, schuttingen enz., het aanleggen van een terras, evenals het verbouwen van de caravan is zonder de schriftelijke toestemming van de campingeigenaar verboden.
* Om toestemming te verkrijgen voor een (ver) bouwing dient u een tekening (zij- en bovenaanzicht), voorzien van maten en materiaalkeus, in te dienen. Als er geen bezwaren zijn ontvangt u de tekening terug voorzien van handtekening en stempel.
* Kampeermiddelen, schuurtjes, schuttingen e.d. die niet voldoen aan redelijke eisen van welstand en onderhoud of niet zijn geplaatst volgens de regels kunnen worden geweigerd, dan wel, nadat u hiervan schriftelijk op de hoogte bent gesteld, op uw kosten van de camping worden verwijderd.

Beplanten en snoeien en maaien.
* Vanaf 2013 mag u, buiten de vakanties om, ook op zondag de hele dag grasmaaien.
*  Het kappen, zagen, snijden evenals het verplaatsen en/of beschadigen van afrasteringen en beplanting is verboden.
* In de maanden maart t/m oktober worden geen snoei-werkzaamheden verricht. In het voor- en naseizoen is snoeien alleen toegestaan na overleg en goedkeuring van de eigenaar.
* De plaats dient in goede staat van onderhoud te worden gehouden. De plaats dient op 1 november te zijn opgeruimd en vrij van losliggende spullen.
*  De plaats dient op 1 november te zijn opgeruimd en  vrij te zijn van losliggende spullen.

Winterstalling bij een seizoensplaats.
* Uw toercaravan kan de winter op de plaats blijven staan tenzij u de caravan verkocht heeft of als de campingeigenaar werkzaamheden moet verrichten. U krijgt dan een andere plaats toegewezen waar de caravan kan overwinteren.

Beëindiging van de overeenkomst
* Ga met uw verkoop- / stopplannen altijd eerst naar de campingeigenaar.
* Het is niet toegestaan om de caravan met behoud van de plaats te verkopen.
* Bij het beëindigen van de overeenkomst bij een seizoensplaats dient u de plaats vanaf 1 november volledig opgeruimd en netjes achter te laten, vrij van schuurtjes, tegels, afval, losse voorwerpen enz. Op deze manier hebben wij de mogelijkheid om de plaats weer klaar te maken voor volgend jaar.
* Indien u een voorseizoensplaats heeft moet natuurlijk jaarlijks de plaats leeggeruimd worden voor 1 juli.
* Indien een caravan moet worden gesloopt of afgevoerd, zijn de kosten van sloop en/of afvoer voor rekening van u als eigenaar van de caravan.

 

Heeft u een leuk verblijf gehad op de Midicamping of viel het tegen?
Geef uw review via verschillende kanalen op mijncomplimenten/midicamping.
(facebook,zoover,googlemaps,Yelp)